L U K A   -   P o t o m s t w o

M I O T  R


Enormous Run To You

(mieszka we Wroc³awiu)Jever w wieku 6 i 8 tygodni


Jever w nowym domu:


Vera & Juna & Flicka & Jever