K I R A   -   P o t o m s t w o

M I O T  P


Verhalten III (HZD), HD B2 (G)

Enormous Peter Pan

(mieszka w Calw, Niemcy)Karl w wieku 6, 6,5 i 8 tygodni


Karl w nowym domu: