K I R A   -   P o t o m s t w o

M I O T  P


Champion Polski Młodzieży, 2 x BOB, CWC, 3 x Zwycięzca Młodzieży, 3 x Najlepszy Junior, Najlepsze Szczenię Klubu`17, NZB

Enormous Play with Fire

(mieszka w Warszawie)Brownie w wieku 6, 6,5 i 8 tygodni


Brownie w nowym domu:


Zora & Amber & Brownie


FILM 1    FILM 2    FILM 3