K I R A   -   P o t o m s t w o

M I O T  P


NZB

Enormous Perfect Match

(mieszka niedaleko Gdańska)Amber w wieku 6, 6,5 i 8 tygodni


Amber w nowym domu:


Zora & Amber & Brownie