M A G G Y   -   P o t o m s t w o

M I O T  E


HD A, ED 0/0

Enormous Enjoy the Music

(mieszka w Bielanach Wroc³awskich k/Wroc³awia)Nela w wieku 5 i 7,5 tygodnia


Nela w nowym domu: